Wat zijn meridianen en hoe werkt EFT?

 

Meridianen zijn energiebanen die de organen en verschillende lichaamsdelen energetisch via een wijdvertakt (fysiek) netwerk met elkaar verbinden. Op diverse punten (zogenaamde acupunctuurpunten) op ons lichaam komen de meridianen aan de oppervlakte en kunnen ze via de huid worden gestimuleerd. De punten op de huid waar meridianen aan de oppervlakte komen hebben meetbaar andere elektrische eigenschappen dan andere willekeurige punten op de huid. Acupunctuurpunten hebben bijvoorbeeld een duidelijk meetbaar lagere elektrische weerstand; slechts 1/2000e elektrische weerstand vergeleken met punten van omringende huid. Lagere weerstand betekent hogere geleiding van elektriciteit; energie gaat er makkelijker door heen. Acupunctuurpunten kunnen makkelijk gevonden en gemeten worden met een galvanometer.

 

Het meridianenstelsel wordt al duizenden jaren in grote delen van de wereld gebruikt voor gezondheidsdoeleinden. De bekendste techniek die er gebruik van maakt is acupunctuur.


 
Tot relatief kort geleden bestond er twijfel of meridianen überhaupt wel bestonden. Het feitelijk bestaan van meridianen was namelijk niet aangetoond. De resultaten van op meridianen gebaseerde technieken werden weggewuifd of aan het placebo-effect toegeschreven.


 
Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat er wel degelijk bewijs is voor het bestaan van de meridianen en een fysiek stelsel in ons lichaam dat alle delen van het lichaam energetisch met elkaar verbindt. De bevindingen geven een goede verklaring voor de werking van de op lichaamsenergie gebaseerde technieken.


 
Hieronder vindt u links naar webpagina's met betrekking tot wetenschappelijk bewijs van het bestaan van meridianen en aanverwante systemen:

 

https://www.jams-kpi.com/article/S2005-2901(13)00208-2/fulltext

http://www.jinshindo.org/meridians

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20633480/https://www.realnatural.org/circulatory-system-acupuncture-meridians/

https://www.actcm.edu/news/new-scientific-breakthrough-proves-why-acupuncture-works/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3838801/

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/260510/

https://dailyhealthpost.com/meridian-system/

https://upliftconnect.com/science-proves-meridians-exist/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793287/

http://www.healthcmi.com/Acupuncture-Continuing-Education-News/1230-new-ct-scans-reveal-acupuncture-points

 


Acupunctuur werkt van oudsher door het beïnvloeden van meridianen door middel van het prikken van naalden in specifieke punten op de meridianen. Deze punten kunnen zich op de huid bevinden, maar kunnen ook dieper in het lichaam gelegen zijn. De naalden genereren in contact met de huid/het lichaam een zwakke elektrische stroom die via de betreffende meridiaan verder het lichaam in wordt "getransporteerd". Een andere, meer recente, variant van acupunctuur werkt door middel van het toedienen van elektrische stroompjes via elektroden op de acupunctuurpunten. Dit wordt elektroacupunctuur genoemd.


 
Het is gebleken dat het ook mogelijk is om de meridianen via de acupunctuurpunten te stimuleren door er met de vingertoppen op te kloppen c.q. tappen. Dit is de manier die met EFT wordt gebruikt. Door de piëzo-elektrische eigenschappen van cellen in de huid worden er door er met de vingertoppen op te tappen elektrische stroompjes gegenereerd. Wanneer dit op de acupunctuurpunten gebeurt worden deze elektrische stroompjes via de meridianen makkelijk dieper het lichaam in getransporteerd. Als er zich een verstoring in ons energiesysteem voordoet (bijvoorbeeld als een in ons lichaam vastgezette emotie, b.v. hoogtevrees, wordt getriggerd) kunnen deze stroompjes voldoende zijn om de verstoring op te heffen. Door ons bewustzijn te richten op de ervaring van het probleem in kwestie en tegelijkertijd diverse acupuntuurpunten te stimuleren door erop te tappen wordt de in het lichaam ingeprogrammeerde emotie als het ware ge-deprogrammeerd. Het probleem wordt bij de oorzaak aangepakt en opgelost waardoor de symptomen (het gevoel van hoogtevrees in dit geval) zich niet meer voordoen. Ook op neurologisch vlak heeft het stimuleren van de acupunctuurpunten zijn werking. Als u interesse heeft in de werking van onze energiesystemen en technieken die daarvan gebruik maken zoals EFT kan ik u de volgende boeken van harte aanbevelen:


 
- "Energy Medicine, The Scientific Basis", James L. Oschman
- "Energy Medicine in Therapeutics and Human Performance", James L. Oschman
- "Energy Psychology, Explorations at the Interface of Energy, Cognition, Behaviour, and Health", Fred P. Gallo
- "Electroacupuncture, A Practical Manual and Resource", David F. Mayor
- The Promise of Energy Psychology, Revolutionary Tools for Dramatic Personal Change", David Feinstein, Donna Eden, Gary Craig
- "Molecules of Emotion, Why You Feel the Way You Feel", Candace B. Pert
- "Energy Medicine", Donna Eden
-  "Biology of Belief, Unleashing the Power of Consciousness, Matter & Miracles", Bruce H. Lipton
- "The EFT Manual", Dawson Church

- "Mind to Matter", Dawson Church