Wat zijn EP (Energy Psychology) en EFT (Emotional Freedom Techniques)?

 

Over Energy Psychology (EP):

Energy Psychology is de naam voor een brede verzameling psychologische behandelmethoden en technieken (zoals Emotional Freedom Techniques (EFT) en afgeleide technieken, Thought Field Therapy (TFT),  en Tapas Acupressure Technique (TAT)) die menselijke energiesystemen c.q. bioenergetische systemen gebruiken. Elk van deze methoden en technieken maakt bewust gebruik van (een van de) de menselijke energiesystemen, zoals het meridianenstelsel, het chakrasysteem of het aurasysteem, tijdens de behandeling.

 

Door het corrigeren van een verstoring in het energiesysteem kunnen deze technieken een volledige balans in het innerlijke systeem bewerkstelligen met snel diepgaande en blijvende veranderingen in het denken, voelen, en fysieke processen tot gevolg.

 

De term Energy Psychology heeft betrekking op die methoden en technieken die zowel psychologische (zoals rapport, luisteren, focus, discussie en reflexie) als energetische interventies (zoals afstemmen, spiertesten, het stimuleren van bioenergetische systemen door tappen of masseren, het aannemen van specifieke lichaamshoudingen en het maken van specifieke bewegingen, visualisaties, affirmaties, etc.) samen in een behandeling toepassen.

 

Technieken die wel gebruik maken van energiesystemen maar niet specifiek van psychologische  processen, zoals chi gong, acupunctuur, reflexologie, etc., vallen niet onder Energy Psychology. Psychologische therapieën die wellicht wel energetisch doorwerken maar niet doelbewust gebruik maken van een van de energiesystemen van het lichaam, zoals EMDR, vallen dus ook niet onder Energy Psychology.

 

De meest gebruikte en populaire vorm van Energy Psychology tegenwoordig is Emotional Freedom Technique (EFT).

 


Over Emotional Freedom Techniques (EFT):

"Negatieve emoties zijn het gevolg van een verstoring van het energiesysteem van het lichaam." Begin jaren '90 van de vorige eeuw is vanuit deze visie in de Verenigde Staten Emotional Freedom Techniques (EFT) ontwikkeld.


 
In de praktijk bleek dat negatieve en belemmerende emoties kunnen worden opgelost door met  vingertoppen op een aantal speciale punten op het lichaam te kloppen of “tappen”, terwijl men de aandacht richt op een specifiek emotioneel probleem of emotionele ervaring uit het verleden. Deze speciale punten zijn plekken waar de zogenaamde meridianen in de huid aan de oppervlakte komen.

 

Meridianen zijn energiebanen die de organen en verschillende lichaamsdelen via een wijdvertakt energetisch netwerk met elkaar verbinden. Het meridianenstelsel wordt al duizenden jaren gebruikt voor gezondheidsdoeleinden. De bekendste techniek die er gebruik van maakt is acupunctuur.


 
Heftige ervaringen komen behalve in onze hersenen en het endocriene systeem ook tot uiting in ons energiesysteem. Door een bijvoorbeeld beangstigende ervaring worden meridianen geprikkeld of juist geblokkeerd, wat mede de perceptie van het angstgevoel veroorzaakt. Normaal gesproken komt het energiesysteem na de ervaring vanzelf weer terug in een gebalanceerde toestand. (Een van de mechanismen die we hebben om na een heftige ervaring energetisch weer terug in de balans te komen is trillen van het lichaam.) Als de balans hersteld is blijft er van de ervaring, behalve een herinnering, niets meer over.


 
Het kan echter ook zijn dat de balans zich níet (volledig) herstelt. De beangstigende ervaring blijft als het ware hangen en wordt ingeprent/ingeprogrammeerd in het energiesysteem. Als de betreffende persoon op een later moment door iets wordt herinnerd aan het beangstigende voorval, of iets ermee associeert, dan wordt de bijbehorende in het energiesysteem ingeprogammeerde ervaring geactiveerd en ervaart de persoon het betreffende gevoel weer (angst in dit geval). Als een gevoel eenmaal is "ingeprogrammeerd" in ons systeem dan is dat vaak blijvend; het heeft zich vastgezet in ons lichaam. Dit is in feite een definitie van trauma.


 
Het herbeleven van een heftig gevoel uit ons verleden kan niet alleen gevoelsmatig vervelend zijn. Het kan ook ons gedrag en onze gezondheid beïnvloeden. Een vastgezette emotie wordt geactiveerd c.q. "getriggerd" voordat we er erg in hebben. We hebben er geen bewuste controle over. Als een emotie eenmaal getriggerd is kunnen we er alleen nog maar op reageren. We lopen dan al achter de emotionele feiten aan. Omdat we geen macht over dit proces hebben kiezen we er vaak (onbewust) voor om situaties die negatieve emoties triggeren te vermijden. We beperken onszelf hiermee, en hierdoor ook wat we in ons leven kunnen bereiken en ervaren. Als een belastende emotie continu wordt geactiveerd (chronische stress) kan dit ervoor zorgen dat organen suboptimaal werken en het immuunsysteem wordt overbelast en uitgeput.


 
Gelukkig hebben we met de ontwikkeling van EFT (en andere technieken uit de zgn. Energy Psychology - EP) een krachtig middel om in ons energiesysteem vastgezette ervaringen los te laten en de natuurlijke balans te herstellen. Door het toepassen van EFT wordt de verstoring in het energiesysteem gecorrigeerd waardoor de bijbehorende emotie wordt opgelost. Een van de mooie aspecten van EFT is dat als een emotie eenmaal is opgelost dat voor altijd is. Eenmaal uit het systeem is voor altijd uit het systeem. Als bijvoorbeeld iemand zijn/haar vliegangst heeft opgelost dan is dat blijvend. Het is mogelijk dat die persoon opnieuw vliegangst ontwikkelt door een negatieve ervaring, maar dat is dan een nieuw trauma. De oude vliegangst is weg en blijft weg. De nieuwe vliegangst kan overigens met EFT ook snel en effectief worden opgelost zodat de betreffende persoon snel weer vrij en blij kan rondvliegen.


 
De kracht van EFT is de effectiviteit en de verbazingwekkende eenvoud. Vrijwel iedereen kan de basistechniek gemakkelijk aanleren en op zichzelf toepassen. Met EFT kan je relatief snel en met minimaal ongemak en met blijvend positief resultaat innerlijke belemmeringen oplossen, ongeacht hoe lang je ze al met je meedraagt en ongeacht hoe heftig ze zijn. Inmiddels wordt de techniek wereldwijd door miljoenen mensen toegepast voor het oplossen van negatieve emoties en trauma's, het verhelpen van fysieke klachten, het verminderen van stress, het verbeteren van (sport)prestaties, en nog veel meer verschillende doeleinden.