BalansMethode in de praktijk

 

1. Het begint met een kennismakingsgesprek. Het (telefonisch) kennismakingsgesprek heeft tot doel vast te stellen of de BalansMethode van toepassing is op de vorm van dyslexie die de klant heeft. Tevens is het een gelegenheid voor de klant om vragen die hij/zij heeft betreffende de behandeling beantwoord te krijgen. Blijkt c.q. lijkt de klant inderdaad beelddyslexie te hebben, en wil de klant een poging wagen daarvan af te komen, dan wordt een datum afgesproken voor de intake. De intake kan eventueel plaats vinden bij de klant thuis of op een werklocatie van de klant.

 

2. Intake. Met de intake wordt gekeken of de klant inderdaad beelddyslexie heeft. Tevens krijgt de klant uitleg van enkele technieken die met de behandeling worden gebruikt en wordt er een start gemaakt met het oplossen van negatieve emoties met betrekking tot lezen. (Mocht de BalansMethode uiteindelijk niet aanslaan omdat de klant toch geen beelddyslexie blijkt te hebben dan is het opgelost hebben van enige negativiteit met betrekking tot lezen in ieder geval meegenomen.) Daarna wordt gestart met corrigeren van de vertekende waarneming van tekst. Dit gebeurd o.a. door middel van het cross-lateraal stimuleren van de hersenen gecombineerd met het stimuleren van EFT-acupunctuurpunten. Als de klant hier positief op reageert kan ervan worden uitgegaan dat de behandeling aan zal slaan en dat de leesproblemen van de klant kunnen worden opgelost. Voor de duidelijkheid: aan de intake zijn geen kosten of verplichtingen verbonden.

 

3. BalansMethode. Als de intake positief is en de klant voor de behandeling kiest volgt een traject van vier weken met vier behandelsessies. De sessies duren ongeveer 1,5 uur. Tijdens de sessies wordt gericht gewerkt aan het oplossen van de afzonderlijke aspecten van de vertekende visuele waarneming van tekst (zoals niet bestaande bewegingen van letters, woorden, en tekstdelen, vernauwde focus, verstorend contrast, verwarrende patronen in het tekstbeeld, etc.). Tevens wordt er tijdens de sessies gewerkt aan het oplossen van eventuele belemmerende emoties met betrekking tot lezen. Tussen de sessies door doet de klant huiswerk in de vorm van een korte (ongeveer 15 minuten) dagelijkse oefening.

 

4. Na het traject kan de de klant een tekst normaal zien en lezen. Meestal is dit blijvend. Het is echter mogelijk dat niet ├ílle aspecten van de vertekende waarneming zijn onderkend en opgelost waardoor de klant in specifieke omstandigheden toch enige moeite heeft met het zien en lezen van tekst. In dat geval kan de resterende disbalans meestal effectief via een extra (Skype-)sessie alsnog worden opgelost. Dit is dan uiteraard onderdeel van de behandeling en zijn er geen extra kosten aan verbonden.