Voor wie is de Balansmethode bedoeld?

De BalansMethode is bedoeld voor mensen met dyslexie die moeite hebben met lezen doordat ze (een pagina met) tekst visueel vervormd waarnemen; ze kunnen een tekst niet goed waarnemen c.q. zien. Deze vorm van dyslexie wordt hier beelddyslexie genoemd. Deze vervormde waarneming kan op veel verschillende manieren zijn en is voor iedereen weer anders.

 

Voor enkele voorbeelden van hoe een tekst vervormd kan worden waargenomen klik op deze link. Deze reeks van voorbeelden is niet volledig. De een ziet, al dan niet bewegende, strepen of balken op de achtergrond van de tekst. Een ander ziet een tekst convergerend bewegen naar het punt van focus. Weer een ander ziet letters en woorden verspringen. Het kan ook zijn dat een tekst nauwelijks wordt waargenomen, op een klein deel van de pagina na waar de aandacht op gericht is. Bij de een zijn de vervormingen niet zo sterk, en zorgen ze er "slechts" voor dat het lezen snel vermoeiend is en extra energie kost. Bij de ander zijn de vervormingen dermate dat lezen nagenoeg onmogelijk is.


 

Heeft u last van enkele van de volgende punten dan bestaat er goede kans dat de BalansMethode ook voor u werkt:

  1. U heeft het gevoel niet-bestaande bewegingen te zien tijdens het lezen.
  2. U lijkt problemen met het gezichtsvermogen te hebben, hoewel oogonderzoek geen afwijking aan het licht brengt.
  3. U heeft moeite met perspectief en perifeer kijken.
  4. Lezen wordt bij u gekenmerkt door hakkelen, pauzes, herhalingen of toevoegingen, verplaatsingen, weglatingen, vervangingen en/of omkeringen van woorden.
  5. U leest en herleest zonder dat u het gelezene goed begrijpt.
  6. U heeft klachten over duizeligheid, hoofdpijn, of maagpijn tijdens het lezen.

 


Voor de behandeling maakt het niet uit hoe ernstig dyslectisch u bent. De BalansMethode blijkt even effectief voor mensen die heel veel moeite met lezen hebben als voor mensen die er in mindere mate last van hebben.
                         


BalansMethode en leeftijd
Ook leeftijd blijkt voor de effectiviteit van de handeling niet uit te maken. Mensen van ver in de veertig reageerden net zo goed op de behandeling als tieners, twintigers, en dertigers.
 


BalansMethode voor kinderen
Voor kinderen is de behandeling geschikt omdat het een realtief kortdurende behandeling is waarbij het kind niet eindeloos moeilijke en intensieve oefeningen hoeft te doen. Een groot deel van de behandeling gebeurt op spontane en intu├»tieve wijze die door kinderen niet als belastend wordt ervaren.

 


Twijfelt u of u beelddyslexie heeft en of de BalansMethode ook voor u werkt? Neemt u dan gerust contact op. In een telefoongesprek kunnen we er snel achter komen of dat het geval is. Uiteindelijk kan echter alleen de praktijk uitsluitsel geven of de behandeling ook voor u effectief is. De intake maakt vrijwel altijd duidelijk of de behandeling aan zal slaan. Voor de intake worden geen kosten in rekening gebracht. Op deze manier kan iedereen waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij beelddyslexie heeft de behandeling zonder risico uitproberen.