WAT IS DE BALANSMETHODE?

 

De BalansMethode is een behandeling die als doel heeft het oplossen van de oorzaak van de leesproblemen van de klant, waardoor de klant blijvend normaal kan lezen.

  

Uitgangspunt van de BalansMethode is dat verstoringen in de balans tussen onze hersendelen, tussen onze hersenen en ons energiesysteem, en in ons energiesysteem een vervorming van de waarneming van tekst kunnen veroorzaken. Verstoringen in en van deze balans zijn de oorzaak van beelddyslexie.

 

Door het oplossen van de verstoringen in en tussen de bovenstaande systemen wordt de balans hersteld en kunnen de verschillende systemen coherent en in harmonie samenwerken. Hierdoor verdwijnt de vervormde visuele perceptie van tekst. Dit betekent dat iemand met beelddyslexie na behandeling volgens de BalansMethode een tekst gewoon ziet zoals hij is, dus zonder vervormingen. Daardoor kan hij/zij, zoals in de praktijk blijkt, teksten voortaan zonder problemen lezen.

 

De BalansMethode heeft dus niet tot doel iemand met beelddyslexie beter te leren omgaan met zijn/haar belemmering noch hem/haar beter te leren lezen. De ervaring leert dat mensen met deze specifieke vorm van dyslexie best kunnen lezen. Ze kunnen teksten echter niet correct waarnemen. Door het herstellen van balans wordt de afwijkende waarneming van tekst gecorrigeerd en kan deze gezien worden zoals hij is. Hiermee wordt normaal lezen mogelijk.

 

De BalansMethode bestaat uit een behandeltraject van vier weken. Gedurende de vier weken wordt er in vier behandelsessies gericht gewerkt aan het oplossen van het leesprobleem van de klant. Als onderdeel van het traject wordt er ook aandacht geschonken aan het oplossen van negatieve en belemmerende emoties van de klant die betrekking hebben op lezen. Het doel hiervan is het faciliteren van het oplossen van het daadwerkelijke leesprobleem, maar ook om de (mogelijke) weerstand tegen lezen te verminderen. Hierdoor is de klant eerder geneigd om na de behandeling ook daadwerkelijk gebruik te maken van zijn nieuwe leesvermogen. Tussen de behandelsessies door krijgt de klant huiswerk mee in de vorm van een kortdurende (15 minuten) dagelijkse oefening. Deze oefening heeft tot doel de innerlijke balans van de klant te bestendigen en daarmee de behandeling te ondersteunen.

 

Het doel van de BalansMethode
Het doel is dat een klant blijvend, zonder moeite en vlot, zonder het gebruik van een aanwijsvinger, met begrip van de gelezen inhoud, een tekst die bij zijn/haar leeftijd hoort (hardop) kan lezen.
 
Dit is wat u van de BalansMethode kunt verwachten.


Voor de behandeling maakt het niet uit hoe ernstig dyslectisch u bent. De BalansMethode blijkt even effectief voor mensen met een heel sterk vervormd beeld van tekst, en die daardoor veel moeite met lezen hebben, als voor mensen die er in mindere mate last van hebben.

 

Neveneffecten van de BalansMethode
De BalansMethode is een veilige methode om leesproblemen door lees-dyslexie aan te pakken. Mogelijke neveneffecten zijn positief. Omdat wel kúnnen lezen maar het niet doén vanwege de negatieve associaties en emoties die worden getriggerd erg jammer is wordt er met de BalansMethode nadruk gelegd op het oplossen van aan lezen gerelateerde negatieve emoties. Hierdoor vermindert de weerstand tegen lezen en zal de ex-dyslecticus eerder gebruik maken van zijn nieuwe lees-capaciteiten. Lezen is niet alleen heel handig om te kunnen, het is ook leuk! Door het wegnemen van de negativiteit omtrent lezen kan plezier in lezen ook echt worden ervaren.


Behandeling bij u thuis of op uw werkplek
Het is mogelijk de behandeling bij u thuis of op uw werkplek te doen. Voorwaarde is wel dat er voldoende rust en privacy is. Een rustige en vertrouwde omgeving maakt het vaak makkelijker zich te ontspannen wat de effectiviteit van de behandeling ten goede komt, vooral bij kinderen. Bovendien kan het praktisch zijn omdat het u tijd en moeite bespaart.

 

EP en EFT
Voor het oplossen van verstoringen in het energiesysteem en het faciliteren van balans maakt de BalansMethode voor een belangrijk deel gebruik van technieken uit de zogenaamde Energy Psychology (EP). Met behulp van Emotional Freedom Techniques (EFT) wordt gewerkt aan het oplossen van oude en nieuwe negatieve en belemmerende emoties omtrent lezen waardoor de weerstand tegen lezen sterk vermindert. Daarna worden andere technieken uit de EP ingezet om de balans tussen de verschillende hersendelen en tussen de hersenen en het energiesysteem (vooral het meridianensysteem) te realiseren. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan het faciliteren van de innerlijke balans met betrekking tot de visuele perceptie van tektst. Stapsgewijs worden verstorende percepties van tekst aangepakt en opgelost totdat een stuk tekst in zijn geheel normaal kan worden waargenomen, en daardoor ook normaal kan worden gelezen.