Over BEELDDYSLEXIE

 

"Beelddyslexie" is een veel voorkomende vorm van dyslexie waarbij iemand moeite heeft met lezen doordat hij/zij een vervormd beeld heeft van (een pagina met) tekst.

 

Hoe een tekst wordt waargenomen is voor iedereen met beelddyslexie weer anders. Bijvoorbeeld de een kan slechts een klein stukje van een pagina zien waarop hij/zij zich concentreert, een ander ziet patronen in de tekst, en weer een ander heeft moeite met lezen door het contrast tussen de tekst en het papier waarop het gedrukt staat. Vaak is er ook sprake van dat iemand bewegingen in een tekst ziet. Het kan zijn dat letters of woorden verspringen, dat regels of alinea's over de tekst bewegen, dat onder of achter de tekst zich banen bewegen die de lezer afleiden, dat tekstdelen dynamisch in elkaar overvloeien, etc. etc. Zoals gezegd is het voor iedereen weer anders.

 

Het gevolg is echter voorspelbaar: het kost de lezer extra moeite en energie om de inhoud van de tekst tot zich door te laten dringen. Lezen is dan meer een soort van puzzelen. Soms zijn de vervormingen niet zo sterk, en zorgen ze er "slechts" voor dat het lezen snel vermoeiend is en extra energie kost. In de meest extreme vorm kan de lezer letterlijk niet zien wat er aan inhoudelijke tekst staat. In dat geval is lezen onmogelijk.

 

Uitgangspunt van de BalansMethode is dat verstoringen in de balans tussen onze hersendelen, tussen onze hersenen en ons energiesysteem, en in ons energiesysteem deze vervormde waarneming van tekst veroorzaken. Door het opheffen van de verstoringen in en tussen deze systemen wordt de balans hersteld, en wordt de vervormde perceptie van tekst opgelost; de dyslecticus kan de tekst nu gewoon zien zoals hij is en kan, zoals in de praktijk blijkt, de tekst zonder problemen lezen.

 

Twijfelt u of u beelddyslexie heeft? Neemt u dan gerust contact op. In een telefoongesprek kunnen we er relatief snel achter komen of het het geval is. Uiteindelijk kan echter alleen de praktijk uitsluitsel geven of de Balansmethode ook voor u werkt. Na de intake is het vrijwel altijd duidelijk of de behandeling aan zal slaan of niet. De intake is gratis zodat iedereen waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij beelddyslexie heeft de behandeling zonder risico kan uitproberen.

 

Hieronder staan een aantal voorbeelden van hoe mensen met beelddyslexie een tekst kunnen waarnemen/zien. Het kan erg verschillend zijn. Hoe het voor de een eruit ziet kan totaal verschillen van hoe een ander het waarneemt.