Over dyslexie

 

Dyslexie is een fenomeen dat betrekking heeft op lezen en schrijven. Dat weet bijna iedereen. Maar wat dyslexie nu precíes is, daarover bestaat veel onenigheid. Na tientallen jaren praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland zijn behandelaars en onderzoekers het er niet over eens wat dyslexie is, waar het door wordt veroorzaakt, en wat de beste behandelmethode is. Dit blijkt onder andere uit schattingen van het aantal mensen met dyslexie in Nederland die uiteen lopen van 680.000 tot 1.700.000 (4 tot 10% van de bevolking), al naar gelang welke maatstaf men hanteert.


 
In Nederland wordt de officiële diagnose dyslexie gesteld aan de hand van behaalde scores van een uitgebreide test. Valt men met de behaalde scores onder c.q. boven bepaalde grenzen dan volgt de diagnose "dyslexie". Het stellen van de grenzen is uiteraard arbitrair. Naar concrete klachten en oorzaken van de problemen wordt met de test niet gekeken.


 
Dyslexie is een verzamelnaam van klachten die zich uiten op het gebied van lezen en schrijven. Sommige personen met dyslexie kunnen lezen maar niet schrijven. Anderen kunnen schrijven maar niet lezen. Weer anderen hebben moeite met het koppelen van het geschrevene aan het gesprokene, waardoor ze wel kunnen lezen, maar niet hardop. Iemand kan problemen hebben met lezen omdat hij/zij een tekst letterlijk niet goed kan zien, en een ander kan een tekst c.q. woord wel zien maar herkent hem niet (en weet dus niet wat er staat). Tenslotte zijn er allerlei combinaties van klachten mogelijk in alle gradaties.

 

Meestal gaat men er van uit dat dyslexie het gevolg is van een neurologische afwijking. Hierdoor kunnen de hersenen visuele en auditieve informatie niet goed interpreteren en/of met elkaar combineren waardoor (hardop) lezen moeilijk is.

 

Aangenomen wordt dat dyslexie niet iets is wat men op latere leeftijd nog ontwikkelt. Het is al aanwezig wanneer men als een kind op school leert lezen en schrijven. Tevens gaat men ervan uit dat dyslexie niet te verhelpen c.q. genezen is. Het is een handicap waar men mee moeten leren omgaan, maar waar men niet vanaf kan komen.


 
In tegenstelling tot wat in eerste instantie soms wordt gedacht, omdat ze moeite hebben met lezen en schrijven, zijn mensen met dyslexie niet lui of dom. Veel mensen met dyslexie zijn bovengemiddeld intelligent, creatief, en sensitief. Door hun beperkingen kunnen ze vaak echter maar moeilijk meekomen op school of werk, met alle gevolgen van dien in hun persoonlijke, gezins- en maatschappelijke leven. Het is daarom belangrijk dat tijdig een juiste diagnose gesteld wordt. Dan kan er gepaste ondersteuning worden gegeven en wordt er onnodige achterstand op leeftijdgenoten voorkomen.


 
Een belangrijke vorm van dyslexie waarbij iemand moeite heeft met lezen doordat hij/zijn een pagina met tekst niet goed kan zíen is beelddyslexie. Het is een vorm van dyslexie waar een aanzienlijk deel van alle mensen met dyslexie last van heeft. Net als andere vormen van dyslexie heeft men het al van kinds af aan. Maar in tegenstelling tot andere vormen van dyslexie is hij wél te verhelpen. De BalansMethode is speciaal ontwikkeld om mensen met beelddyslexie van hun leesprobleem af te helpen. Als u meer wil weten over de BalansMethode klik dan hier.